Innkalling til årsmøte i Vestfold Styrkeløftkrets 2006.

 

Vestfold styrkeløftkrets innkaller  til årsmøte lørdag 27. mai klokken 14:00 i Sandehallen Sande

 

På kretsmøtet møter med stemmerett i  følge NIF’s   lovnorm:

 

            0-50 medlemmer         1 representant

            51-100 medlemmer     2 representanter

            101-     medlemmer     3 representanter

 

Uten stemmerett, men med tale – og forslagsrett møter: valgkomiteens leder og 3 observatører fra hver klubb.

 

SAKSLISTE

1)      Godkjenne sakslisten

2)      Valg av

·         Dirigent

·         Sekretær

·         2 personer til å signere protokollen

·         stemme opptellings  komité

 

3)      Godkjenne fremmøtte representanter

4)      Behandle årsberetningen

5)      Behandle revidert regnskap

6)      Behandle innkomne forslag

7)      Behandle handlingsprogram

8)      Vedta budsjett

9)      Utdeling av kretsrekord diplomer

10)  Utdeling av hedersbevisninger

11)  Valg:                                       varighet:

·         Styrets Leder               2 år

·         Kasserer                     2 år

·         Styremedlem 2                       2 år

·         Revisor                       2 år

·         Leder valgkomite        2 år

·         Medl. Valgkomite       2 år

·         Medl. Valgkomite       2 år

 

(Nestleder, Styremedlem 1, Varamedlem 1, og Varamedlem 2 er ikke på gjenvalg. Men dersom noen av disse trer inn i verv som er på valg må det følgelig velges en ny person til å erstatte)

 

Må være VSK leder i hende senest 20/5 2005

 

Sendes: Frode Rui Snekkerveien 2   3745 ULEFOSS eller på e-post  frui@online.no

 

Vestfold Styrkeløftkrets

03.mai 2005